7 กุมภาพันธ์ 2562 พ่อเมืองกาญจนบุรี รณรงค์ตัดอ้อยสดงดเผา! นำทหารลุดตัดสดช่วยชาวไร่ลดฝุ่นพิษ PM2.5

ที่มา: https://www.naewna.com/local/394081

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางไปเป็นประธานในงาน “วันรณรงค์ตัดอ้อยสด งดการเผา”ที่บริเวณไร่อ้อยท้องที่หมู่ 7 บ้านหนองพลอง ตำบลหนองนกแก้ว  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวไร่อ้อยเข้าร่วม และนอกจากนี้ยังได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จำนวน 50 นาย เข้าไปช่วยเหลือในการตัดอ้อยสดให้กับชาวบ้านด้วย โดยหลังจากที่ผวจ.กาญจนบุรี ได้กล่าวถึงนโยบายพร้อมกับให้โอวาทแล้วเสร็จ ได้ตีฆ้องเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนที่จะระดมกำลังนำทหารช่วยกันลุยตัดอ้อยในทันที ผวจ.กาญจนบุรี เปิดเผยภายหลังว่าจังหวัดกาญจนบุรีได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการรณรงค์ขอความร่วมมือจากชาวไร่อ้อยให้ใช้วิธีการตัดอ้อยสด ส่งเข้าโรงงานแทนการเผา เนื่องจากมีเกษตรกรบางส่วน ให้เหตุผลว่าขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อย ทำให้การตัดอ้อยล่าช้า จึงได้ใช้วิธีการเผาใบอ้อยให้ตัดง่ายและรวดเร็วเพื่อเร่งส่งเข้าสู่โรงงานก่อนที่จะปิดหีบ  ซึ่งวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งเศษใบอ้อย ฝุ่น ควัน ต่อประชาชน อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 และจังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ในจังหวัดที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน เป็นเหตุทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่าง ๆ จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้รณรงค์และงดการเผาทุกชนิด ที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง ควัน หรือ มลภาวะที่เป็นภัยต่อประชาชน ในระยะเวลา 10 วัน ตามมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทำให้ค่าสภาพอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีมีผลที่ดีขึ้น ล่าสุด ค่า AQI เท่ากับ 48 สัญลักษณ์ลดลงมาเป็นสีเขียว ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี